Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Rajd%20plakat

Zapraszamy na Rajd Rowerowy bibliotekarzy, czytelników, pasjonatów książek i rowerów

28 czerwca 2017

Gminna Biblioteka w Ostrówku-Kolonii oraz jej filie w Leszkowicach i Tarkawicy zapraszają na wyjątkowy rajd rowerowy, który odbędzie się 29 czerwca 2017 roku. W programie: czytanie w plenerze, mecz o puchar „najbardziej odjazdowej biblioteki”, poczęstunek oraz plażowanie. Zapisy prowadzone są w Bibliotekach. Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej o: Zapraszamy na Rajd Rowerowy bibliotekarzy, czytelników, pasjonatów książek i rowerów

Ogłoszenie

28 czerwca 2017

Zapraszamy organizacje pozarządowe w rozumieniu art.  15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia  24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  2016r. poz. 1817, z późn. zm.),  posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu w 2017 r.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Informacja

27 czerwca 2017

Informujemy mieszkańców gminy Ostrówek, że w miesiącu lipcu został zmieniony termin dyżuru psychologa Pani Małgorzaty Widyńskiej, a w związku z tym posiedzenie komisji  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych też będzie tego samego dnia tj. 24 lipca 2017 r. w godz. 15 00-1900.

Czytaj więcej o: Informacja
Powiększ zdjęcie

PSZOK w Luszawie

26 czerwca 2017

Informujemy wszystkich mieszkańców gminy Ostrówek, że dnia 01.07.2017 r. w miejscowości Luszawa zostanie otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który będzie czynny dwa dni w tygodniu: w środę w godz. 8ºº - 16ºº  oraz w sobotę  10ºº -  18ºº.

Czytaj więcej o: PSZOK w Luszawie

Sprawozdanie

26 czerwca 2017

Zgodnie z art. 14 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 2017 poz. 1123) Wójt Gminy Ostrówek przekazuje sprawozdanie z przebiegu załatwienia petycji złożonych w Urzędzie Gminy Ostrówek w 2016 roku.

Czytaj więcej o: Sprawozdanie