Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Zawiadomienie

15 stycznia 2021

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 20 stycznia 2021 r. o godz. 900 w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku odbędzie się posiedzenie komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Członkowie komisji zapoznają się z opinią Radcy Prawnego odnośnie pisma od Komisarza Wyborczego w Lublinie.

 Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
/-/ Ewa Bejda

Czytaj więcej o: Zawiadomienie
Powiększ zdjęcie

Transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień

15 stycznia 2021

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 istnieje konieczność zapewnienia transportu do punktów szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Urząd Gminy Ostrówek  zgodnie z poleceniem Wojewody Lubelskiego realizuje zadanie dotyczące transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Urząd Gminy Ostrówek  informuje o możliwości zgłoszenia takiej potrzeby telefonicznie pod numer 667740099 lub 81 8562787  w godzinach 7.30 – 14.30

Czytaj więcej o: Transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień
Powiększ zdjęcie LGD

Ankieta - Lokalnej Grupy Działania "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem"

15 stycznia 2021

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem gminy Ostrówek. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu”.

Link do ankiety: 
Gmina Ostrówek - https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ccd9e58f&&b=7f79103173&&c=9cbca46b

Czytaj więcej o: Ankieta - Lokalnej Grupy Działania "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem"
Powiększ zdjęcie KSOW

Informacja o Konkursie nr 5 dla Partnerów KSOW

14 stycznia 2021

Ogłoszenie o konkursie nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021.

Wnioski o wybór operacji należy składać w dniach od 4 do 22 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej o: Informacja o Konkursie nr 5 dla Partnerów KSOW
Powiększ zdjęcie Akcyza%20-%20Komunikat%20ARiMR

Komunikat ARiMR

8 stycznia 2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) informuje, że na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2015, poz. 1340 ze zm.) posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP bydła na potrzeby Wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W celu uzyskania w/w danych (informacji o liczbie DJP bydła) należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek może zostać złożony przez posiadacza zwierząt lub jego pełnomocnika w formie papierowej (jak dotychczas), przez pocztę elektroniczną lub platformę ePUAP.

Agencja przygotowała dwa wzory w/w Wniosku:

  1. Wniosek - składany przez producenta
  2. Wniosek - składany przez pełnomocnika producenta

Adresy korespondencyjne biur powiatowych dostępne są na stronie Internetowej ARiMR, pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html

Czytaj więcej o: Komunikat ARiMR
Powiększ zdjęcie Informacja%20Wojewody%20Lubelskiego

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 5 stycznia 2021 r.

7 stycznia 2021

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) Wojewoda Lubelski informuje, że z dniem 5 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 12), wskazujące nowe uregulowanie w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym uchylono zakaz przemieszczania się małoletnich (do ukończenia 16 roku życia) bez opieki osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego, etc od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Czytaj więcej o: Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 5 stycznia 2021 r.

Zawiadomienie

7 stycznia 2021

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 12 stycznia 2021 r. o godz. 900 w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku odbędzie się posiedzenie komisji, której tematem będzie dalsza analiza pisma od Komisarza Wyborczego w Lublinie oraz zapoznanie się z wyjaśnieniami Wójta Gminy Ostrówek w powyższej sprawie.

 Przewodnicząca Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji
/-/ Ewa Bejda

Czytaj więcej o: Zawiadomienie
Powiększ zdjęcie Informacja%20Wojewody%20Lubelskiego

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.

30 grudnia 2020

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) Wojewoda Lubelski informuje, że „Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2020 r.”, dotycząca wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2353), zawiera omyłkę w zakresie obowiązywania § 23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 i 2353), tj. obligatoryjności zasady pracy zdalnej w urzędach administracji publicznej oraz jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym do dnia 17 stycznia 2021 roku.

Informuję, że wymieniony wyżej § 23 jest przepisem nadal obowiązującym.

WOJEWODA LUBELSKI
/-/ Lech Sprawka

Czytaj więcej o: Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.