Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Spotkanie%20informacyjne

Spotkanie informacyjne (nabór wniosków)

14 czerwca 2018

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza: wszystkich, którzy mają pomysł na projekt i noszą się z zamiarem skorzystania z dofinansowania z funduszy europejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na spotkania informacyjne związane z planowanym naborem wniosków w ramach lokalnej strategii rozwoju na działania:

  • budowa lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;
  • wsparcie włączenia społecznego poprzez organizację kampanii aktywizujących i integrujących lokalną społeczność w tym grupy defaworyzowane.
Czytaj więcej o: Spotkanie informacyjne (nabór wniosków)
Powiększ zdjęcie Spotkanie%20informacyjne

Spotkanie informacyjne (płatyność i zasady rozliczania)

14 czerwca 2018

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza: Wnioskodawców, którzy składali wnioski w ramach naborów LGD z funduszy europejskich program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na spotkania poświęcone omówieniu wniosków o płatność oraz zasadom rozliczenia projektów.

Czytaj więcej o: Spotkanie informacyjne (płatyność i zasady rozliczania)
Powiększ zdjęcie Nabór%20wniosków

ROZPOCZĘCIE NABORU WNIOSKÓW

13 czerwca 2018

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje zainteresowane osoby i podmioty o rozpoczęciu z dniem 2 lipca 2018 roku naboru wniosków. Szczegółowe informacje o przedsięwzięciach, dostępnych środkach i wymaganych dokumentach w plikach do pobrania poniżej.

Czytaj więcej o: ROZPOCZĘCIE NABORU WNIOSKÓW
Powiększ zdjęcie Obowiązek%20umieszczenia%20tabliczki%20z%20numerem%20porządkowym%20na%20posesji

Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym na posesji

13 czerwca 2018

Informujemy, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, zamieszcza się również nazwę miejscowości. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się także na ogrodzeniu.  
Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017 poz. 2101 ze zm.).

Czytaj więcej o: Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym na posesji
Powiększ zdjęcie Wykaz%20nieruchomości%20przeznaczonych%20do%20sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

6 czerwca 2018

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Gospodarce Nieruchomościami (Dz.U.2018.121), Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w gminie Ostrówek przeznaczonych do sprzedaży.

Szczegółowe informacje dotyczące wykazu można uzyskać w UG Ostrówek, Ostrówek-Kolonia 32, pokój Nr 20, telefonicznie 81 8562733.

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Powiększ zdjęcie „POKOLORUJ%20SWÓJ%20ŚWIAT”%20–%20konkurs%20dla%20uczniów%20szkół%20podstawowych

„POKOLORUJ SWÓJ ŚWIAT” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych

4 czerwca 2018

Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w  konkursie plastycznym „Pokoloruj swój Świat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni tabletami, smartfonami i aparatami fotograficznymi ufundowanymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Czytaj więcej o: „POKOLORUJ SWÓJ ŚWIAT” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych
Powiększ zdjęcie Dotacja%20na%20rozpoczęcie%20działalności%20gospodarczej%20w%20projekcie%20„Start%20do%20biznesu%20gwarancją%20sukcesu!”

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Start do biznesu gwarancją sukcesu!

4 czerwca 2018
Business School H. Polak, M. Polak sp. jawna zaprasza do udziału w projekcie „Start do biznesu gwarancją sukcesu!”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
 
Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących woj. lubelskie zamierzających z własnej inicjatywy rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Czytaj więcej o: Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Start do biznesu gwarancją sukcesu!