"Aktywni od zaraz!"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 października 2018

Consultor Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni od zaraz!”, który skierowany jest do osób wykluczonych (w tym dotknięte ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 25-ciu gmin woj. lubelskiego, w tym w szczególności:

 • Osoby pozostające bez zatrudnienia,
 • Osoby bezrobotne z III profilu,
 • Osoby o niskich kwalifikacjach,
 • Osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi),
 • Osoby bezdomne o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włącz społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020

W ramach projektu oferujemy:

 • Diagnoza potrzeb
 • Poradnictwo specjalistyczne i trening umiejętności społecznych
 • Zajęcia z trenerem aktywności
 • Pośrednictwo pracy
 • SZKOLENIA zawodowe do wyboru:
 • Kucharz/Piekarz/Krawiec (do wyboru zg ze ścieżką reintegracji);
 • Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej/Opiekun/ka osób starszych lub niepełnosprawnych(do wyboru zg ze ścieżką reintegracji)
 • Staże 3 lub 4 –miesięczne.

W ramach projektu zapewniamy również:

 • stypendium stażowe 997,40 zł netto/m-c,
 • stypendium szkoleniowe od 638 zł do 970 zł netto (w zależności od liczby godzin szkoleniowych),
 • zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika,
 • materiały szkoleniowe,
 • zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,
 • wyżywienie i serwis kawowy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91 lub 883 331 436.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie „Aktywni od zaraz!”

  „Aktywni od zaraz!”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-10-11
Data publikacji:2018-10-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:279