REGULAMIN KONKURSU WIEDZY Z ZAKRESU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 sierpnia 2019

Działanie realizowane w ramach projektu

„Piknik Ekologiczny w Gminie Ostrówek”, 25.08.2019 r.

Organizatorzy: Gmina Ostrówek, 21-102 Ostrówek, Ostrówek-Kolonia 32.

Termin: 25 sierpnia 2019 r.

Miejsce: Ostrówek, plac przy Szkole Podstawowej.

Komisja Konkursowa: zostanie powołana przez Wójta Gminy na tydzień przed organizowanym konkursem.

 

Cel konkursu:

 • kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw ludności (dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych) wobec środowiska przyrodniczego,
 • budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia oraz inspiracja do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia ludzi,
 • popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska, zapoznanie mieszkańców z przepisami obowiązującego prawa w dziedzinie ochrony środowiska.

Tematyka Konkursu:

 • Tematyka konkursu obejmuje wiedzę z zakresu ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka oraz wiadomości związane z ekologią.

 Uczestnicy:

 • Uczestnikiem konkursu może być sołectwo zgłoszone do udziału przez sołtysa danej miejscowości do 16 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Ostrówek w pokoju nr 27 gdzie prowadzona jest rejestracja uczestników. Gmina Ostrówek na swym terenie ma 15 sołectw jednak przewiduje się, że udział w konkursie weźmie 8-11 sołectw. Liczba uczestników w każdym sołectwie 3 osoby.

 Przebieg:

 • Pracownicy Gminy Ostrówek przygotują 50 pytań z wiedzy ekologicznej. Uczestnicy losują po 5 pytań z karteczek rozłożonych na stoliku. Pod pytaniami umieszczone są trzy odpowiedzi tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa, należy ją odczytać.
  Za prawidłowo udzieloną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.  Punkty uczestników sołectwa są sumowane przez komisję konkursową. Sołectwo, które otrzyma największą ilość punktów wygrywa.
 • W przypadku jednakowej liczby punktów przewidziana jest dogrywka.

 

Nagrody:

 • Komisja konkursowa przyzna nagrody pieniężne trzem drużynom o największej ilości zdobytych punktów.
  Za zajęcie 1 miejsca drużyna otrzyma 500 zł, za 2 miejsce – 400 zł i za 3 miejsce – 300 zł. 

 Rozstrzygnięcie Konkursu:

 • Nagrody zostaną wręczone w dniu 25 sierpnia 2019 r. przez Wójta Gminy Ostrówek podczas organizowanego „Pikniku Ekologicznego”.

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-08-05
Data publikacji:2019-08-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Magda Szumiec
Liczba odwiedzin:204