Ograniczona obsługa interesanta

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2020

W związku nasilenia epidemii koronawirusa, Urząd Gminy Ostrówek pozostaje zamknięty na bezpośrednia obsługę interesanta do odwołania.

Jednoczenie informuję, że wszystkie sprawy interesantów załatwiane są na bieżąco stosując zasadę ich priorytetowości.

Do załatwiania spraw prosimy używać poniższych danych kontaktowych.

1️⃣ Interesanci mogą składać wnioski oraz korespondencję drogą pocztową i mailową, za pośrednictwem ePUAP. Wniosek o wydanie dowodu osobistego, odpisu aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu urodzenia, a także wnioski meldunkowe można złożyć za pośrednictwem strony https://obywatel.gov.pl/,
2️⃣ Sprawy pilne można zgłaszać telefonicznie.
3️⃣ Konieczne wizyty w urzędzie należy umawiać ze stosownym wyprzedzeniem.
Prosimy także mieszkańców o stosowanie się do zaleceń władz i ograniczenie kontaktów oraz zbiorowego gromadzenia się w miejscach publicznych. Wszystkie powyższe działania podejmujemy w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, który obecnie stanowi dla nas wszystkich ogromne zagrożenie. Troszczmy się o siebie, swoich bliskich oraz członków rodziny!
Wykaz telefonów:
☎️Sekretariat: tel./fax 81 856 20 02
☎️Urząd Stanu Cywilnego: tel.81 856 20 26
☎️Księgowość podatkowa, wymiar podatku, akcyza paliwowa: tel.81 856 27 34
☎️Gospodarka gruntami, opłaty za wodę: tel.81 856 27 33
☎️Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: tel.81 856 27 80
W wielu sprawach załatwianych w Urzędzie (np. z zakresu działalności gospodarczej, dowody osobiste itp.) można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:
- poprzez platformę ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal
- poprzez platformę e-Obywatel: https://obywatel.gov.pl/
- poprzez e-mail: sekretariat@ostrowek.pl

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-09
Data publikacji:2020-10-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Pogoda
Liczba odwiedzin:100