Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania przetargowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 września 2021

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania przetargowego na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2024 r.

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888), informuje, że właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne do dnia 22 listopada 2021 roku może złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej.
W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę (innego niż Związek), z którym zawarł umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, i która powstała w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek.
W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę(innego niż Związek), z którym zawarł umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.
Odwołanie ww. oświadczenia jest skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa zawarta przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Związku ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów lub pod nr telefonu: 81 854 36 15.

Z up. Zarządu Związku
(-)Ewa Badyoczek-Brzyska
Dyrektor Biura Związku

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

    Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-09-27
Data publikacji:2021-09-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:272