Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Zawiadomienie

Zawiadomienie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 października 2021

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713)  zwołuję  XXIX Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ostrówek ustalając termin posiedzenia na dzień 9 listopada 2021 roku  na godz. 1000. Obrady odbędą się w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku-Kolonii.

 

Transmisja Sesji Rady Gminy Ostrówek

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji.
 3. Informacja Wójta z pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2021 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2022 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Ostrówek.
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Ostrówek w roku szkolnym 2020-2021.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Informacje, oświadczenia, komunikaty, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Kajetan Sidor

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

  Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-10-28
Data publikacji:2021-10-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:180