Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 4 stycznia 2022 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 stycznia 2022

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, z późn. zm.) Wojewoda Lubelski informuje, że 17 oraz 22 grudnia 2021 r. weszły w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 16 oraz 21 grudnia 2021 r. (odpowiednio: Dz. U. poz. 2330 i poz. 2378) zmieniające rozporządzenie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wskazujące nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wyżej wymienione rozporządzenia zmieniające wprowadziły m.in. następujące zmiany:

- test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2, zwalniający z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy RP, może zostać wykonany przez osoby przybywające spoza strefy Schengen na terenie lotniska w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy; obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez podmiot wykonujący ten test do systemu teleinformatycznego;
- do 31 grudnia 2021 r. z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy RP zwolnione były osoby biorące udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium RP przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji lub polski związek sportowy, a także przez akredytowanych dziennikarzy;
- od 17 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. ograniczono liczbę widzów/słuchaczy biorących udział w wydarzeniach (odbywających się także w pomieszczeniach) organizowanych w ramach działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w dziale 90.0 PKD), a także w ramach działalności zespołów muzycznych (koncerty), z 50% do 30% liczby miejsc na widowni;
- od 17 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. z obowiązku wykonania testu zwalniającego z obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP dla osób przybywających spoza strefy Schengen zostały zwolnione m.in. dzieci które nie ukończyły 5 roku życia. Ponadto wprowadzono inne uregulowania w zakresie obowiązywania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów.

WOJEWODA LUBELSKI
/-/ Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja Wojewody Lubelskiego

    Informacja Wojewody Lubelskiego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-01-10
Data publikacji:2022-01-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:267