Wykaz nieruchomości położonych w gminie Ostrówek przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 stycznia 2022

 

WYKAZ

nieruchomości położonych w gminie Ostrówek przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Ostrówek działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Gospodarce Nieruchomościami (Dz.U.2021 poz. 1899 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w gminie Ostrówek przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

Obręb

Tytuł  własności

Nr działki

Pow. m kw.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Czynsz i inne opłaty.

9 - Leszkowice

LU1A/00058131/8

261

3003

Działka rolna o powierzchni 0,3003 ha

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Czynsz za dzierżawę: 28,00 zł/rok brutto, płatny do 30 listopada każdego roku

9 - Leszkowice

LU1A/00058131/8

265

1497

Działka rolna o powierzchni 0,1497 ha

Tereny rolnicze

Czynsz za dzierżawę: 28,00 zł/rok brutto, płatny do 30 listopada każdego roku

9 - Leszkowice

LU1A/00058130/1

89

793

Działka rolna o powierzchni 0,0793 ha

Tereny zabudowy zagrodowej, obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

Czynsz za dzierżawę: 15,00 zł/rok brutto, płatny do 30 listopada każdego roku

9 - Leszkowice

LU1A/00044681/7

2244

5615

Działka rolna o powierzchni 0,5615 ha

Obszary użytków zielonych, oraz szczególnego zagrożenia powodzią.

Czynsz za dzierżawę: 104,00 zł/rok brutto, płatny do 30 listopada każdego roku

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostrówek od dnia 10.01.2022 r. do dnia 31.01.2022 r. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie go w gablotach ogłoszeniowych sołectwa danej miejscowości oraz na stronie internetowej www.ostrowek.pl

 

WYKAZ

nieruchomości położonych w gminie Ostrówek przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy Ostrówek działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Gospodarce Nieruchomościami (Dz.U.2021 r. poz. 1899 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w gminie Ostrówek przeznaczonych do oddania w najem:

Obręb

Tytuł  własności

Nr działki

Pow. m kw.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Czynsz i inne opłaty.

3 - Cegielnia

LU1A/00041265/4

123

1634

Działka oraz budynek o łącznej powierzchni użytkowej 141,86 m 2  stanowiący  część składową nieruchomości o nr ew. 123 obręb – Cegielnia.

Obszary zabudowy usługowej.

Czynsz za najem: 1100,00 zł brutto, płatny do 20 dnia każdego miesiąca.

Inne opłaty wg odrębnych umów.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostrówek od dnia 10.01.2022 r. do dnia 31.01.2022 r. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie go w gablotach ogłoszeniowych sołectwa danej miejscowości oraz na stronie internetowej www.ostrowek.pl 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-01-11
Data publikacji:2022-01-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:832