Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Zawiadomienie

Zawiadomienie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2022

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.) zwołuję XXXIII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ostrówek ustalając termin posiedzenia na dzień 21 marca 2022 roku na godz. 1100. Obrady odbędą się w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku-Kolonii.

 

Transmisja Sesji Rady Gminy Ostrówek

Transmisja Sesji Rady Gminy Ostrówek - część 2

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji.
 3. Informacja Wójta z pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku za rok 2021.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostrówek w 2021 roku.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrówek w 2021 roku.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2022.
 10. Projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 11. Projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z dnia 21.12.2022 roku.
 13. Rozpatrzenie skargi z dnia 21.02.2022 r., którą złożono osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w dniu 21.02. 2022 r. do Rady Gminy Ostrówek na Przewodniczącego Rady Gminy Ostrówek.
 14. Rozpatrzenie skargi z dnia 21.02.2022 r., którą złożono osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w dniu 21.02.2022 r. do Rady Gminy Ostrówek na Wójta Gminy Ostrówek.
 15. Rozpatrzenie wniosku o udostepnienie informacji publicznej z dnia 07. 03. 2022 r. złożonego osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Ostrówek w dniu 7.03.2022 r. kierowanego do Przewodniczącego Rady Gminy Ostrówek.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Informacje, oświadczenia, komunikaty, wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Gminy

  Sesja Rady Gminy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-03-14
Data publikacji:2022-03-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:461