Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrówek

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ostrówek o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 14 marca 2016 r. Wójt Gminy Ostrówek wydał postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku chlewni rozrodu w cykl zamknięty dla loch produkcyjnych na dz. nr ewid. 894 w miejscowości Dębica, gmina Ostrówek, powiat lubartowski gmina Ostrówek”.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostrówek, 21-102 Ostrówek w godzinach pracy Urzędu, stronie internetowej www.ostrowek.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostrówek oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostrówek i  w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-14
Data publikacji:2016-03-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Praczyk
Liczba odwiedzin:1915