Otwarte konkursy ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 maja 2018

Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu w 2018 r. 

Oferty należy składać w terminie do 29 maja 2018 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Ostrówek, Ostrówek-Kolonia 32, 21-102 Ostrówek lub listownie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Ostrówek w roku 2018”. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Gminy Ostrówek lub data stempla pocztowego.

Więcej informacji w pliku poniżej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-05-08
Data publikacji:2018-05-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2242