Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Usuń%20Azbest

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

10 czerwca 2020

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020r. do dnia 03.07.2020r.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Czytaj więcej o: Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji

9 czerwca 2020

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji odbywać się będzie od 9 czerwca do 12 czerwca 2020 roku w godzinach pracy urzędu.

 W związku z zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 roku wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
do dnia 12 czerwca 2020 roku istnieje możliwość zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych przez pełnomocników komitetów Wyborczych.   

Zgodnie z ustawą z dnia 2 czerwca 2020 roku "o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., z możliwością głosowania korespondencyjnego", " Zachowuje ważność i nie musi być ponawiane zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami, w których nie odbyło się głosowanie...", czyli kandydatów zgłoszonych do wyborów zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.  
   W tym samym terminie mogą zgłaszać się chętni do prac w komisjach nie zgłaszane przez komitety wyborcze.

Czytaj więcej o: Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji
Powiększ zdjęcie Dni%20Pola%202020

Dni Pola 2020

8 czerwca 2020

LODR w Końskowoli zaprasza do zwiedzania pola doświadczalno wdrożeniowego Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. W dniach od 15 czerwca do 30 czerwca (włącznie z weekendami) w godzinach od 8.00 do 14.00  będzie można indywidualnie oglądać doświadczenia i kolekcje odmian, które są realizowane na polu w sezonie 2019/2020.

Czytaj więcej o: Dni Pola 2020
Powiększ zdjęcie Odbiór%20odpadów%20rolniczych

Odbiór odpadów komunalnych

8 czerwca 2020

Informujemy, że Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej rozpoczyna nabór wniosków w projekcie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Projekt dofinansowany jest z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz koszty transportu tych odpadów z miejsca wskazanego przez ZKGZL.

Zainteresowani oddaniem wskazanych odpadów rolniczych, winni złożyć wniosek zawierający informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów. Druk wniosku znajduje się na stronie internetowej ZKGZL oraz na stronach gmin członkowskich Związku.
Miejsce składania wniosku: Biuro Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów.
Termin składania wniosków: od dnia 15 do 30 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej o: Odbiór odpadów komunalnych

Oferta pracy

5 czerwca 2020

Urząd Gminy Ostrówek, poszukuje osoby do pracy na stanowisko ds. księgowości budżetowej. Proponowana forma zatrudnienia to umowa o pracę na zastępstwo. Od kandydata oczekiwane jest doświadczenie w pracy na stanowisku ds. księgowości budżetowej. Zasady wynagradzania oraz termin rozpoczęcia pracy będą ustalane indywidualnie z kandydatem. Wszelkich dodatkowych informacji w powyższym zakresie udziela Sekretarz Gminy Ostrówek w godzinach pracy Urzędu Gminy. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt  telefoniczny na nr 81 856 20 02.

Czytaj więcej o: Oferta pracy

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Gminy Ostrówek

4 czerwca 2020
Lp. NAZWA KOMISJI

TERMIN

POSIEDZENIA

TEMATYKA

1.  Rewizyjna

9 czerwiec

2020 r. godz.  1000

Świetlica Urzędu Gminy

Analiza sprawozdań:

1) z realizacji budżetu gminy za rok 2019, wypracowanie, opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ostrówek;

2) z realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019.
2. Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych
i  Rolnictwa

9 czerwiec

2020 r. godz.  1000

Świetlica Urzędu Gminy

Analiza sprawozdań:

1) z realizacji budżetu gminy za rok 2019;

2) z realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019.
3. Skarg, Wniosków
i Petycji

9 czerwiec

2020 r. godz.  800

Świetlica Urzędu Gminy

Analiza sprawozdań:

1) z realizacji budżetu gminy za rok 2019;

2) z realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019.

Czytaj więcej o: Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Gminy Ostrówek