Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Terminarz posiedzeń Komisji

30 października 2019

Terminarz posiedzeń Komisji:

  1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 5 listopada 2019 r. godz. 1200
    (świetlica w Urzędzie Gminy Ostrówek);
  2. Komisja ds. Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa – 5 listopada 2019 r. godz. 1200
    (świetlica w Urzędzie Gminy Ostrówek);
  3. Komisja Rewizyjna – 7 listopada 2019 r. godz. 900
    (świetlica w Urzędzie Gminy Ostrówek);

Tematem posiedzeń będzie analiza sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019 r. oraz analiza projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Sesji Rady Gminy w dniu 8 listopada br.

Czytaj więcej o: Terminarz posiedzeń Komisji
Powiększ zdjęcie

Akademia Sztuki w Gminie Ostrówek

29 października 2019

26 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Ostrówek odbyła się wystawa prac uczestników projektu pt. „Akademia Sztuki w Gminie Ostrówek”. Organizatorem warsztatów była Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrówku-Kolonii wraz z Filiami w Leszkowicach i Tarkawicy. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencja 2019.

Czytaj więcej o: Akademia Sztuki w Gminie Ostrówek
Powiększ zdjęcie Przebudowa%20drogi%20gminnej%20Nr%20103340%20L%20w%20miejscowości%20Ostrówek%20

Przebudowa drogi gminnej Nr 103340 L w miejscowości Ostrówek

25 października 2019

Trwają prace nad ułożeniem nawierzchni asfaltowej na przebudowywanym odcinku drogi. Grubość wykonywanej warstwy asfaltowej na drodze to 5 cm. Szerokość jezdni asfaltowej to 3,5 m i 5,0 m w miejscu mijanek. Długości odcinka drogi na którym są wykonywane prace wynosi ok. 1,0 km . Inwestycja jest realizowana przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej Nr 103340 L w miejscowości Ostrówek
Powiększ zdjęcie Silna%20mgła

Silna mgła

24 października 2019

Ważne: od 2019-10-23 20:00 do: 2019-10-24 09:00
Przebieg: Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m. 
Prawdopodobieństwo: 80%

 

Czytaj więcej o: Silna mgła
Powiększ zdjęcie Sesja%20Rady%20Gminy

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

23 października 2019

ZAWIADOMIENIE

        Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Ostrówek zwołuję Sesję  Rady Gminy Ostrówek ustalając termin posiedzenia na dzień 24 października 2019 roku na godz. 1000. Obrady odbędą się w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku-Kolonii

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
3. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                /-/  Kajetan Sidor

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o sesji Rady Gminy
Powiększ zdjęcie Silna%20mgła/1

Ostrzeżenie meteorologiczne - Silna mgła/1

22 października 2019

Ważność: od godz. 23:00 dnia 22.10.2019 r. do godz. 10:00 dnia 23.10.2019 r.
Przebieg: Na przeważającym obszarze prognozuje się gęste mgły ograniczające widzialność poniżej 200 m.
Prawdopodobieństwo: 80%

Czytaj więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne - Silna mgła/1