Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Czerwcowe%20badanie%20rolne%20

Czerwcowe badanie rolne

3 czerwca 2020

W dniach od 1 do 26 czerwca 2020 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone przez Urząd Statystyczny w Lublinie badania statystyczne z zakresu rolnictwa:

  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.
Czytaj więcej o: Czerwcowe badanie rolne
Powiększ zdjęcie Przygarnij%20psa!

Przygarnij psa!

28 maja 2020

W okolicach Luszawy błąka się bezpański pies.  Przyjazny zwierzak  lgnie do człowieka, szuka ciepłego domu i odpowiedzialnego właściciela. Osoby zainteresowane przygarnięciem pieska prosimy o kontakt pod nr tel. 81 8562780.

Czytaj więcej o: Przygarnij psa!
Powiększ zdjęcie Ogłoszenie

Ogłoszenie - wznowienie dyżurów

26 maja 2020

Informuję, iż od dnia 27.05.2020 r.

zostaje wznowiony bezpośredni dużur w tut. Urzędzie Gminy

Pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Pana Tadeusza Olka 
oraz dyżur Pana Andrzeja Kosika - Leśniczego Nadleśnictwa Lubartów.

Ze względów bezpieczeństwa na sali obsługi będzie mogła przebywać 1 osoba, pozostali interesanci będą mogli wejść na teren Urzędu za kolejnością oczekiwania.

 Wójt Gminy Ostrówek
/-/ Tomasz Piecak

Czytaj więcej o: Ogłoszenie - wznowienie dyżurów
Powiększ zdjęcie Komunikat

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie

22 maja 2020

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lubartowie w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną przekazuje w załączeniu dokument pn.: Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 08.05.2020 r.

Czytaj więcej o: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie
Powiększ zdjęcie Lubelska%20e-spiżarnia

Lubelska e-spiżarnia

22 maja 2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uruchomił na swojej stronie internetowej Lubelską e-spiżarnię - inicjatywę, której celem jest bezpłatne umożliwienie promocji oferty lubelskich rolników i producentów żywności tradycyjnej i lokalnej wytwarzanej w ramach dostaw bezpośrednich, sprzedaży bezpośredniej, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD), Działalności Marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) z terenu Województwa Lubelskiego.

Czytaj więcej o: Lubelska e-spiżarnia
Powiększ zdjęcie Zawiadomienie%20o%20sesji%20Rady%20Gminy

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

19 maja 2020

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) zwołuję XVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Ostrówek ustalając termin  posiedzenia na dzień 26 maja 2020 roku na godz. 1000. Obrady odbędą się w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku-Kolonii.

Transmisja Sesji Rady Gminy

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o sesji Rady Gminy
Powiększ zdjęcie Wiosenna%20akcja%20szczepień%20lisów%20przeciwko%20wściekliźnie%202020

Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

11 maja 2020

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w okresie od 20 maja do 7 czerwca 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

• Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km²
• Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
• Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu
• N i e   w o l n o   d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i !
• Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
• Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem
• Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
• Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w związku z pandemią COVID-19, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl

Czytaj więcej o: Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie
Powiększ zdjęcie Informacja%20

Informacja

11 maja 2020

Informujemy, że w dniach 11 – 25 maja w Urzędzie Gminy w Ostrówku w godzinach 9:00-14:00 wyłożone są do publicznego wglądu projekty gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębów Tarkawica, Żurawiniec i Żurawiniec-Kolonia, objętych postępowaniem scaleniowym.

W okresie wyłożenia mogą być zgłaszane zastrzeżenia do ww. projektów.

 

Czytaj więcej o: Informacja