Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Roztopy

Ostrzeżenie meteorologiczne - Roztopy

4 kwietnia 2022

Ważność: od godz. 11:01 dnia 04.04.2022 do godz. 18:00 dnia 05.04.2022 
Przebieg: Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 1°C do 2°C. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C. Suma opadów deszczu i deszczu ze śniegiem od 2 mm do 5 mm. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h, w porywach do 60 km/h, z południowego-zachodu. 
Prawdopodobieństwo: 80%

Czytaj więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne - Roztopy
Powiększ zdjęcie Lubelski%20Park%20Nowych%20Przedsiębiorców

Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców

31 marca 2022

Informujemy, że Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. rozpoczyna rekrutację do projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców, którego celem jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie poprzez stworzenie 66 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego w 55 nowopowstałych firmach. Projekt zakłada dostarczenie niezbędnej wiedzy 60 Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu oraz udzielnie 55 bezzwrotnych dotacji w wysokości do maksymalnie 23 050,00 złotych i wsparcia pomostowego w maksymalnej wysokości do 2 800,00 złotych przez okres 12 miesięcy.

Nabór do projektu będzie trwać w dniach 05 – 26.04.2022 r. w godzinach 8:00 – 16:00, w punkcie rekrutacyjnym przy Biurze Projektu, ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.  

Czytaj więcej o: Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców
Powiększ zdjęcie Wniosek_PESEL

Отримай номер PESEL та довірений профіль -Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany

23 marca 2022

Masz obywatelstwo Ukrainy i jesteś w Polsce ze względu na działania wojenne w twoim kraju? Możesz uzyskać numer PESEL, który umożliwi ci np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie możesz uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet. Sprawdź, jak to zrobić.

Ви маєте українське громадянство і перебуваєте на території Польщі внаслідок військових дії у своїй країні? Тоді Ви можете отримати номер PESEL, який дозволить, напр., користуватися послугами в сфері охорони здоров’я, соціальною допомого. або створити фірму в Польщі. У той же час Ви можете отримати довірений профіль, який дозволить вирішити багато офіційних справ за допомогою інтернету. Перевірте, як це зробити.

Zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego dla obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL, Profil Zaufany oraz aplikacja mObywatel, poniżej link do materiału: https://www.youtube.com/watch?v=gIvdLugsRwo

Czytaj więcej o: Отримай номер PESEL та довірений профіль -Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany
Powiększ zdjęcie Wykaz%20nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w gminie Ostrówek przeznaczonych do oddania w najem

23 marca 2022

Wójt Gminy Ostrówek działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Gospodarce Nieruchomościami (Dz.U.2021 poz. 1899 z zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w gminie Ostrówek przeznaczonych do oddania w najem.

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości położonych w gminie Ostrówek przeznaczonych do oddania w najem
Powiększ zdjęcie Czytanie%20książki

Informacja

22 marca 2022

Informujemy, iż szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrówek otrzymały dofinansowanie w wysokości 9 000,00 zł. w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3.

Realizacja zadań jest możliwa dzięki wkładowi własnemu Gminy, który wynosi 20% kosztów realizacji zadania i wynosi łącznie 2 275,00 zł.

Wykaz szkół oraz placówek wychowania przedszkolnego, którym zostało udzielone wsparcie finansowe na 2022 rok:

  • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dębicy: udzielone wsparcie finansowe: 1 500,00 zł, wkład własny organu prowadzącego: 375,00 zł.
  • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Ostrówku: udzielone wsparcie finansowe: 4 000,00 zł, wkład własny organu prowadzącego: 1 000,00 zł.
  • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Ostrówku: udzielone wsparcie finansowe: 1 500,00 zł, wkład własny organu prowadzącego: 400,00 zł.
  • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 301 w Leszkowicach: udzielone wsparcie finansowe: 2 000,00 zł, wkład własny organu prowadzącego: 500,00 zł.

 Całkowity planowany koszt realizacji zadań w 2022 r. w ramach programu wynosi 11 275,00 zł.

Wysokość dotacji, o którą gmina mogła ubiegać się przystępując do tego programu, jest uzależniona od liczby uczniów w szkołach oraz dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.
Mamy nadzieję, że zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, przyczyni się do realizacji celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań i kształtowanie twórczych postaw dzieci i młodzieży.

Ilona Mączka
Czytaj więcej o: Informacja
Powiększ zdjęcie Sesja%20Rady%20Gminy

Zawiadomienie

14 marca 2022

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.) zwołuję XXXIII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ostrówek ustalając termin posiedzenia na dzień 21 marca 2022 roku na godz. 1100. Obrady odbędą się w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku-Kolonii.

 

Transmisja Sesji Rady Gminy Ostrówek

Transmisja Sesji Rady Gminy Ostrówek - część 2

Czytaj więcej o: Zawiadomienie

Harmonogram posiedzeń Komisji

14 marca 2022
  1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 16 marzec 2022 r. godz. 8.30
  2. Komisja Rewizyjna - 18 marzec 2022 r. godz. 9.30
  3. Komisja Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa - 18 marzec 2022 r. godz. 9.30

Posiedzenia odbędą się w świetlicy Urzędu w Ostrówku-Kolonii, tematem posiedzeń będzie analiza materiałów na sesję Rady Gminy Ostrówek, która odbędzie się w dniu 21 marca 2022 roku.

Przewodniczący Komisji:
1. Skarg, Wniosków i Petycji – Ewa Bejda
2. Rewizyjnej - Tadeusz Olek
3. Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa – Zofia Szymona

Czytaj więcej o: Harmonogram posiedzeń Komisji