Gmina Ostrówek

Zawiadomienie Gminnej Spółki Wodnej Ostrówek

17 czerwca 2020

Na podstawie § 19 Statutu Gminnej Spółki Wodnej Ostrówek, zwołuje się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Ostrówek na dzień 30 czerwca 2020 r. o godz. 19:00. Zebranie odbędzie się w sali zebrań Remizy OSP Ostrówek w miejscowości Ostrówek-Kolonia.

Proponowany porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności GSW Ostrówek za rok 2019.
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli gospodarki finansowej GSW Ostrówek za rok 2019.
  5. Dyskusja programowa.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1. Sprawy bieżące, wolne wnioski, oświadczenia.

Ostrówek-Kolonia, 15 czerwca 2020 r.   

Przewodnicząca Zarządu

Gminnej Spółki Wodnej Ostrówek

Beata Jeż

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-06-17
Data publikacji:2020-06-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Praczyk
Liczba odwiedzin:163