Inwestycje zakończone

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Autor: Małgorzata Karasek

Artykuły

Przejdź do - Utwardzenie placu przy Gimnazjum w Ostrówku.

Utwardzenie placu przy Gimnazjum w Ostrówku.

22 sierpnia 2017

Dobiegła końca inwestycja polegająca na wykonaniu utwardzenia placu przy Gimnazjum. Zadanie zostało wykonane z Funduszu sołeckiego wsi  Ostrówek-Kolonia przy współpracy Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Ostrówku.

 

Czytaj więcej o: Utwardzenie placu przy Gimnazjum w Ostrówku.
Przejdź do - Ławostoły

Ławostoły

17 grudnia 2015

Od grudnia b.r. mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z nowych ławostołów, które zostały ustawione w miejscowościach Jeleń i Cegielnia w miejscach ogólnodostępnych. Umożliwią one integrację mieszkańców oraz stworzą miejsce odpoczynku. Budowa ławostołów została sfinansowana z funduszu sołeckiego.

Czytaj więcej o: Ławostoły
Przejdź do - Remont drogi w Leszkowicach

Remont drogi w Leszkowicach

30 czerwca 2015

W miesiącu czerwcu 2015 r. został wyremontowany odcinek drogi 103338L w miejscowości Leszkowice na wysokości posesji 66. Remont polegał na z frezowaniu nawierzchni asfaltowej oraz ułożeniu nowej nawierzchni o powierzchni około 170 m2. Koszt naprawy 17.220,00 złotych.

Małgorzata Karasek
Czytaj więcej o: Remont drogi w Leszkowicach

Projekt „Eco energia w Gminie Ostrówek”

30 czerwca 2015

Projekt „Eco energia w Gminie Ostrówek” został dofinansowany w ramach Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku RPO WL 2007-2013. Kwota dofinansowania wyniosła 2 959 170,62 zł.  i stanowiła 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Inwestycja została zrealizowana przez Firmę DAJK P.H.U. Maciej Kańczugowski,  ul. Przyjaźni 16/40 z, 20-314 Lublin zgodnie z zawartą umową w dniu 10.03.2015 r.  Zakres prac obejmował montaż 292 szt. zestawów solarnych na dachach budynków lub na ścianie budynku z uwzględnieniem uwarunkowań konstrukcyjnych dachów i ścian oraz montaż 61 szt. kotłów c.o. na biomasę.

Projekt „Wyposażenie Izby Regionalnej”

24 czerwca 2015

Projekt „Wyposażenie Izby Regionalnej” został wybrany do dofinansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW  na lata 2007-2013. Na podstawie umowy nr UM03-6930-UM0344343/14 przyznano pomoc w kwocie 16 756,00 zł. Całkowity koszt realizacji wyniósł 25 364,42 zł.

Projekt został zrealizowany w okresie od 26.03.2014 r. do 18.02.2015 r.

Celem projektu jest zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego oraz promocja gminy i obszaru LGD poprzez wyposażenie Izby Regionalnej.

W ramach projektu zakupiono gabloty, manekina, antyramy, sztalugi, tablice moderacyjne, stół i krzesła, które służą do eksponowania zdjęć, kronik, książek, strojów ludowych, pucharów, dyplomów, obrazów, wyrobów ze słomy, medali i wielu innych dóbr zgromadzonych przez Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ostrowianki.”

Izba Regionalna jest ośrodkiem kulturalnym otwartym dla wszystkich miłośników historii i kultury naszego regionu.

Przystosowanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębicy do celów turystycznych, sportowych i rekreacyjnych wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu przyległego

23 czerwca 2015

Wniosek został złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dębicy i zakłada: wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku i wykonanie elewacji, wymianę instalacji wod-kan i elektrycznej, ułożenie posadzek z terakoty, zagospodarowanie terenu wokół remizy tj.: wykonanie altan, utwardzenie terenu kostką brukową, ogrodzenie, postawione będą kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Ponadto we wniosku zostało ujęte wyposażenie remizy w 15 stołów, 60 krzesełek konferencyjnych, stołu do tenisa, 2 zestawów komputerowych, 2 biurek i 2 krzeseł obrotowych.

Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2014. W roku 2013 wykonane zostaną prace związane z remontem remizy, a w 2014 zagospodarowanie terenu i wyposażenie. Na całość zadania została przewidziana kwota 521.635,81 zł z tego 85% to środki europejskie.

Przebudowa stacji wodociągowej w Dębicy

23 czerwca 2015

Umowa z Wykonawcą tj. INTERKIS – Aqua Technologie Uzdatniania Wody Zenon Szturomski Gdańsk została podpisana w 2012r. Termin realizacji zadania był planowany do 31.05.2013r. Wartość umowy – 99.507,00 złotych. Inwestycja została ukończona i była realizowana w całości ze środków własnych. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: rozbiórkę i demontaż urządzeń stacji wodociągowej, montaż urządzeń i wyposażenie budynku hydroforni w mieszacz powietrza, odżelaziacz, zestaw hydroforowy, dmuchawę, sprężarki, chlorator.

Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem jego otoczenia w miejscowości Leszkowice.

23 czerwca 2015

Zadanie pt.: „Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem jego otoczenia
w miejscowości Leszkowice” rozpoczęło się w 2013 roku, kiedy to została podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę 327.757,91 zł. 

Do zakresu prac objętych umową wchodzi: wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową, ocieplenie budynku i wykonanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie łazienek, wymiana instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej wewnątrz  budynku, wymiana podłóg , wykonanie gładzi
i pomalowanie pomieszczeń, zakup stolików, krzesełek, telewizora oraz utwardzenie placu kostką i ogrodzenie. Przewidywany termin zakończenia to 31.05.2014 r.

Inwestycja jest realizowana przy udziale środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi w kwocie – 180.690,00 złotych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Ostrówek
Data utworzenia:2015-06-01
Data publikacji:2015-06-01
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Karasek
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Karasek
Liczba odwiedzin:7983