Herb Gminy Ostrówek

Atrakcje przyrodnicze

Lasy

 1. Bór
 2. Ciemniak
 3. Choiny
 4. Dąbek
 5. Las Luszawski
 6. Las Ostrowski
 7. Las Tarkawski
 8. Las Wolski
 9. Loksterówka
 10. Mały Las Kukurański
 11. Miły Gaj
 12. Mitros
 13. Niwy
 14. Olszyna
 15. Przydziałki

Bór

Bór – las w Żurawińcu, na wysokości 150,0-152,1 m n.p.m. Nazwa oznacza duży, gęsty, stary las iglasty. Głównymi gatunkami drzew są świerk, sosna, modrzew, a z drzew liściastych osiki i brzozy. W runie przeważają wrzosy i borówki.


Ciemniak

Ciemniak – las w południowej części wsi Zawada, na wysokości 159,0-160,0 m n.p.m. Odznacza się gęstym podszyciem i runem, jest pozbawiony światła, pogrążony w mroku – stąd nazwa.


Choiny

Choiny – las w południowo-zachodniej części wsi Ostrówek, na wysokości 145,0-148,3 m n.p.m. Nazwa wywodzi się od składu gatunkowego drzew, choiny, tj. drzewa iglaste.


Dąbek

Dąbek – las w północnej części wsi Leszkowice, położony na wysokości 149,5- 159,5m n.p.m. W składzie gatunkowym przeważa dąb, stąd nazwa.


Las Luszawski

Las Luszawski – las mieszany w północno-wschodniej części wsi Antoniówka, na wysokości 155,0-164,3 m n.p.m. Należy do mieszkańców wsi Luszawa, stąd nazwa.


Las Ostrowski

Las Ostrowski – las mieszany w północnej części wsi Antoniówka, na wysokości 155,0-157,83 m n.p.m. Nazwa wiąże się z przynależnością lasu do mieszkańców Ostrówka.


Las Tarkawski

Las Tarkawski – las mieszany w południowo-wschodniej części wsi Tarkawica, na wysokości 155,0-162,1 m n.p.m. Należy do mieszkańców wsi.


Las Wolski

Las Wolski – las w północnej części wsi Kamienowola, na wysokości 159,1-160,8 m n.p.m. Nazwa pochodzi od przynależności lasu do mieszkańców Kamienowoli.


Loksterówka

Loksterówka – las mieszany w południowo-wschodniej części wsi Żurawiniec Kolonia – Piaski, na wysokości 160,0-163,2 m n.p.m. Nazwa pochodzi od nazwiska osadnika niemieckiego Lokstera, który w okresie międzywojennym był właścicielem lasu.


Mały Las Kukurański

Mały Las Kukurański – las położony w południowej części wsi Zawada na wysokości 159,5-160,0 m n.p.m. Nazwa jest związana z przynależnością lasu do kukuranta, człowieka, który w czasie pańszczyzny odrabiał dniówki za mieszkanie i kawałek ogrodu, tudzież lasu.


Miły Gaj

Miły Gaj – las we wsi Dębica-Kolonia, na wysokości 160,0 m n.p.m. Jest to niewielki lasek, sprawiający przyjemność – stąd nazwa.


Mitros

Mitros – las mieszany w północno-wschodniej części wsi Leszkowice. Nazwa pochodzi od nazwiska Mitros, byłego właściciela lasu.


Niwy

Niwy – las w południowej części wsi Ostrówek na wysokości 145,0-150,0 m n.p.m. Nazwa oznacza układ długich, wąskich parcel biegnących w jednym kierunku, jednolitych co do szerokości i długości.


Olszyna

Olszyna – las w północno-zachodniej części wsi Babczyzna, na wysokości 135,0 137,5 m n.p.m. Nazwa jest związana z dominującym gatunkiem drzew – olszy czarnej porastającej miejsca wilgotne tworząc drzewostany lub mieszane z innymi gatunkami drzew.


Przydziałki

Przydziałki – las mieszany w południowo-wschodniej części wsi Zawada. Nazwa oznacza przydzieloną mieszkańcom w użytkowanie część lasu po komasacji.