Herb Gminy Ostrówek

Atrakcje przyrodnicze

Tereny podmokłe

  1. Bagienki
  2. Bagna
  3. Bajoro
  4. Owcze Bagno
  5. Sadzawki

Bagienki

Bagienki – bagna we wsi Ostrówek, na wysokości 145,5 m n.p.m. Nazwa oznacza obszar stale podmokły, trzęsawisko, mokradło powstałe w wyniku utrudnionego odpływu wód opadowych lub gruntowych, porosłe turzycami i roślinami tworzącymi darń.


Bagna

Bagna – w zachodniej części wsi Tarkawica, na wysokości 133,8-135,0 m n.p.m.


Bajoro

Bajoro – łąka w południowej części wsi Jeleń na wysokości 159,0 m n.p.m. Nazwa oznacza teren podmokły błotnisty, porośnięty sitowiem.


Owcze Bagno

Owcze Bagno – łąka w południowej części wsi Ostrówek, na wysokości 145,6 m n.p.m. nazwa związana z wypasem owiec nie opodal bagien.


Sadzawki

Sadzawki – podmokły, błotnisty teren w środkowej części wsi Ostrówek Kolonia, na wysokości 146,0-150,0 m n.p.m., o powierzchni 2,0 ha. Nazwa oznacza niezbyt wielkie zagłębienie w ziemi, stale lub okresowo wypełnione wodą, porośnięte drzewami (olsza czarna, jesion), krzewami i roślinnością trawiastą.