Herb Gminy Ostrówek

Ciekawi ludzie

  1. Henryk FirlejHenryk Firlej
  2. Antoni Małachowski
  3. Jan III SobieskiJan III Sobieski
  4. Józef PiłsudskiJózef Piłsudski
  5. Gen. Franciszek KleebergGen. Franciszek Kleeberg
  6. Marcin Maciej Borelowski, ps. LelewelMarcin Maciej Borelowski
    ps. Lelewel