Herb Gminy Ostrówek

Szlak kapliczek i zabytki z terenu Gminy

Jeleń

  1. Krzyż od strony Zawady
  2. Krzyż k. Sikorów
  3. Kapliczka na środku wsi k. Osiejów
  4. Krzyż na końcu wsi od strony Ostrówka Kolonii

Krzyż od strony Zawady

Na początku w Jeleniu były postawione trzy krzyże. Można przypuszczać, że postawili je jedni z pierwszych mieszkańców tej kolonii, gdyż na krzyżach stojących na początku i na końcu wioski była wyryta nazwa „Jeleń”. Z relacji mieszkańców wynika, że fundatorem pierwszego krzyża drewnianego, stojącego na początku wsi (od strony Zawady) był Jan Kujawa. W 1965 r. Józef Kujawa (syn Jana) i Stanisław Sikora ufundowali krzyż metalowy i postawili go nocą w obawie przed szykanami władz komunistycznych.


Krzyż k. Sikorów

Został postawiony w latach 1974-75, na posesji Kazimierz Sikory. Jest to krzyż metalowy ogrodzony drewnianym płotkiem.


Kapliczka na środku wsi k. Osiejów

Kapliczka znajduje się w środku wsi. W tym miejscu początkowo stał krzyż. Kapliczka została pobudowana w latach 1954-55 przez młodzież z Jelenia.W październiku 1954 r. kapliczka została poświęcona, zaś w 1979 rozebrano ją i w odbudowym samym roku odbudowano. Ogrodzona jest drewnianym płotkiem, wewnątrz jest figura Matki Boskiej Niepokalanej i obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.


Krzyż na końcu wsi od strony Ostrówka Kolonii

Kiedy postawiono pierwszy krzyż drewniany dokładnie nie wiadomo. W 1987 r. drewniany krzyż został zamieniony na krzyż metalowy. Fundatorem był Edward Bocian. Krzyż jest ogrodzony drewnianym płotkiem.