Herb Gminy Ostrówek

Szlak kapliczek i zabytki z terenu Gminy

Luszawa

  1. Kapliczka k. sklepu w Luszawie
  2. Kapliczka k. Ozonków
  3. Krzyż k. Mieczysława Janczary
  4. Krzyż k. Sobieszaka
  5. Krzyż k. Karczewskich
  6. Krzyż na „Górach” przy skrzyżowaniu dróg k. Jaksima
  7. Krzyż k. Czesława Zdunka
  8. Krzyż w Luszawie Stara Wieś k. Hajberta
  9. Krzyż w Luszawie „Międzystawie” k. Stelmacha

Kapliczka k. sklepu w Luszawie

Kapliczka ta została zbudowana przez społeczność wsi Luszawa. Kapliczka znajduje się obok skrzyżowania dróg w kierunku na Żurawiniec, Góry, Międzystawie. Wykonana jest z białej cegły, oszklona z trzema oknami, ma daszek z blachy. Ogrodzona jest metalowym płotkiem. Wewnątrz kapliczki jest umieszczona figurka Maryi Niepokalanej.


Kapliczka k. sklepu w Luszawie

Kapliczka ta została zbudowana przez społeczność wsi Luszawa. Kapliczka znajduje się obok skrzyżowania dróg w kierunku na Żurawiniec, Góry, Międzystawie. Wykonana jest z białej cegły, oszklona z trzema oknami, ma daszek z blachy. Ogrodzona jest metalowym płotkiem. Wewnątrz kapliczki jest umieszczona figurka Maryi Niepokalanej.


Krzyż k. Mieczysława Janczary

Krzyż ten został postawiony przez rodziny Majów i Janczarów w latach 50-tych XX wieku. Na początku stał na polu i był wykonany z drewna. Został wyłamany przez wiatr trzy razy, wykonano więc krzyż metalowy i przeniesiono w miejsce, gdzie stoi do dziś. Krzyż jest usytuowany na betonowym cokole. Natomiast krzyż drewniany został zakopany.


Krzyż k. Sobieszaka

Data postawienia jest trudna do odczytania, prawdopodobnie 1906 rok. Istnieją dwie wersje okoliczności postawienia tego krzyża. Pierwsza mówi, że krzyż postawiono na pamiątkę śmierci młodego chłopaka, który utopił się pływając w głębokim stawie. Druga wersja mówi, że krzyż postawiony został przez Kajetana Ocha, w czasie gdy stawał na komisję wojskową. Krzyż był postawiony najpierw we wsi, został jednak przeniesiony w 1942 roku na miejsce gdzie stoi do dzisiaj.


Krzyż k. Karczewskich

W 1992 roku rodziny Karczewskich, Listoszów, Pożarowszczyków, Baranów, Piecaków ufundowały żelazny krzyż.


Krzyż na „Górach” przy skrzyżowaniu dróg k. Jaksima

Pierwszy krzyż był drewniany i postawił go ojciec Bolesława Jaksima, Jan w Luszawie Starej Wsi. Było to podczas scalenia gruntów, które miało miejsce w 1940 roku. Krzyż drewniany postawiono przy skrzyżowaniu dróg na działce Bolesława Ocha. Z biegiem czasu krzyż uległ zniszczeniu, wówczas w tym samym miejscu, w maju 1964 r. postawiono nowy metalowy krzyż. Prace przy ustawianiu nowego krzyża trwały nocą, a rano krzyż już stał. Za jego postawienie Bolesław Jaksim był wzywany do Powiatowego Komitetu Partii (PZPR) w Lubartowie w celu złożenia wyjaśnień, dlaczego krzyż został postawiony bez pozwolenia. 10 lat później wykonano ogrodzenie wokół krzyża.


Krzyż k. Czesława Zdunka

Krzyż zbudowano w latach 1909-1910 na rozdrożu (za stodołą biegła stara droga do Żurawińca i Luszawy). Po scaleniu gruntów okazało się, że krzyż stoi zbyt daleko. Dlatego w 1942 r. krzyż został przeniesiony w obecne miejsce przez Michał Zdunka. W 2002 roku krzyż przewrócił się podczas burzy, wówczas został odnowiony.


Krzyż w Luszawie Stara Wieś k. Hajberta

Początkowo był to krzyż drewniany. Później został przeniesiony na miejsce, gdzie stoi krzyż metalowy. Pod upływem czasu uległ zniszczeniu. Obecny krzyż postawiono w 1979 r., wokół krzyża zrobiono również metalowy płotek.


Krzyż w Luszawie „Międzystawie” k. Stelmacha

Jest to żelazny krzyż, postawiony jesienią 1981 r. na pograniczu Luszawy i Starego Ostrówka. Wokół krzyża jest cementowy cokół i metalowy płotek. Poświęcił go ks. Henryk Zmysłowski w 1982 r.