Herb Gminy Ostrówek

Szlak kapliczek i zabytki z terenu Gminy

Tarkawica

 1. Kaplica Matki Bożej Kodeńskiej
 2. Krzyż przy Kaplicy w Tarkawicy
 3. Krzyż koło P Kowalczyk (wygon)
 4. Krzyż k. Boreczka
 5. Kapliczka na posesji Stanisława Cieniucha
 6. Kapliczka koło remizy SP na skrzyżowaniu dróg
 7. Krzyż k. Różyka
 8. Krzyż na posesji M i T Borowskich
 9. Krzyż k. Siwka (Zabagnie)
 10. Krzyż przy szosie Tarkawica – Babczyzna
 11. Krzyż na posesji Józefa Kusyka
 12. Krzyż na polu Zygmunta Guza
 13. Krzyż na posiadłości Stefana Rogali (Józefki)

Kaplica Matki Bożej Kodeńskiej

Powstała w 1987roku na placu Stanisława Sidora. Kaplicę budowali mieszkańcy wioski przez ok. 4 lat i została wybudowana ze składek parafian. 2 sierpnia 1987 roku w Niedzielę Zwykłą o godz. 12-tej została poświęcona przez Arcybiskupa Ordynariusza Dr. Jana Mazura. Kaplica budowana była za czasów Proboszcza Parafii w Kocku ks. Jana Podstawkę. Wewnątrz Kaplicy w ołtarzu głównym widnieje obraz Matki Bożej Kodeńskiej. W bocznej nawie znajduje się figurka Św. Antoniego. Kaplica zbudowany jest z czerwonej cegły, pokryta blachą. Schody są betonowe pokryte płytą lastrykową. W 1989 roku zostało zrobione ogrodzenie Kaplicy, które jest wykonane także z czerwonej cegły. W 1994 została zalany chodnik betonowy od bramy do Kaplicy. W 2006 roku została ułożona kostka brukowa przed bramą Kaplicy.


Krzyż przy Kaplicy w Tarkawicy (032)

Krzyż został postawiony około w 1983 roku. Jest postawiony na placu, na którym obecnie znajduje się także Kaplica Matki Bożej Kodeńskiej. Krzyż jest drewniany, widnieje na nim postać Pana Jezusa, jest ozdobiony kolorowymi wstążkami i posadzone są wokół niego kwiaty i krzewy.


Krzyż koło P Kowalczyk (wygon) (026)

Pierwszy Krzyż był drewniany z drzewa dębowego – z wałków toczony - powstał w 1929 r. i postawił go Wiktor Osiej. Po latach Krzyż drewniany uległ zniszczeniu i na jego miejsce -Stanisław Kusyk- obecny właściciel ziemi na którym stoi krzyż, w 1980 r. postawił nowy metalowy. Krzyż znajduje się na postumencie i jest ogrodzony metalowym płotkiem pomalowanym na biało.


Krzyż k. Boreczka (027,028,029)

W roku 1928 powstał pierwszy drewniany krzyż, który postawił Józef Kur. Następnie, gdy krzyż uległ zniszczeniu w tym miejscu powstał nowy metalowy Krzyż postawił Karczmarz Witold w 1984roku- właściciel pola na którym znajduje się Krzyż. J est on ozdobiony kolorowymi wstążkami i posadzone są wokół niego kwiaty i drzewa.


Kapliczka na posesji Stanisława Cieniucha

Kapliczka postawiona w 1996 roku z inicjatywy Stanisława Cieniucha. Wykonana została z cegły podarowanej przez Jana Andrzejkiewicza. Murował ją Kazimierz Bujek. Figurkę Pana Jezusa ofiarowała rodzina Państwa Cieniuch. Kapliczka umiejscowiona jest w ogrodzie na posesji Cieniuchów. Na miejscu gdzie obecnie stoi kapliczka sta drewniany dębowy krzyż z 1923 roku. Posesja z krzyżem należała wówczas do Stanisława Osieja.


Kapliczka koło remizy SP na skrzyżowaniu dróg

Kapliczka została pobudowana w 2009 roku a poświęcona w 2011r przez Ks. Alfreda. Budowę kapliczki zainicjowali ówcześny sołtys Jacek Kopeć i radny Krzysztof Sajko. Kapliczka została wybudowana z funduszy kilku miejscowych ofiarodawców. Obok nowo wybudowanej kapliczki stała przedwojenna murowana, otynkowana, białym wapnem pomalowana kapliczka, w której ołtarzyku postawiona była figurka Matki Boskiej z dzieciątkiem Jezus. Kopuła kapliczki- cementowa uwieńczona krzyżem. Stała ona w bliskiej odległości od szosy „na odkosie”, stwarzając zagrożenie da pieszych i kierowców. Należy także wspomnieć, że przy tej kaplicy w odległości 2 metrów stał stary drewniany krzyż. Gruzy z tej kapliczka także Krzyż zostały zakopane na placu Kaplicy w Tarkawicy.


Krzyż k. Różyka

Początkowo w tym miejscu stały 2 krzyże drewniane. Po latach Krzyże były zniszczone i trzeba było postawić nowy. Obecny Krzyż jest metalowy, ustawiony na cementowym postumencie, ufundowany przez Józefa Warś w 1983 roku. Krzyż jest wykorzystywany w obrzędzie pogrzebowym, jako miejsce pożegnania zmarłego ze wsią.


Krzyż na posesji M i T Borowskich

Krzyż został postawiony ok. 1967 roku. W latach wcześniejszych należał do posesji P. Wawerków. Obecnie stoi na terenie Teodory i Mirosława Borowskich. Krzyż postawili Krasucki Jerzy, Wawerek Tadeusz, Wawerek Czesław, Żeleźnik Mieczysław, Kusyk Bolesław, Bujek Rafał, Krasucki Stanisław. Krzyż jest drewniany pomalowany na brązowo i jest ogrodzony metalowym płotkiem pomalowanym także na brązowo. Ozdobiony jest kolorowymi wstążkami i posadzone są wokół Niego krzewy. Na trzonie krzyża jest wizerunek Matki Boskiej.


Krzyż k. Siwka (Zabagnie)

Pierwszy krzyż był drewniany i stał na posesji P. Siwków. Gdy krzyż uległ zniszczeniu został postawiony nowy, metalowy tylko po przeciwnej stronie drogi aby był bardziej dostępny dla wszystkich mieszkańców wsi. Krzyż powstał ok. 1950 roku i postawił go Eugeniusz Siwek. Obecnie ziemia należy do P. Borowskich. Krzyż jest szary, metalowy, ogrodzony metalowym płotkiem i rosną wokół niego kwiaty.


Krzyż przy szosie Tarkawica – Babczyzna

Pierwszym krzyżem jaki tutaj stał był Krzyż drewniany i powstał ok. 1920r. Obecny Krzyż jest metalowy postawiony w 1964 roku. Postawiony przez Kółko Różańcowe Chłopów, którego przewodniczącym był Karczmarz Stanisław. Krzyż został wykonany przez Stanisława Misztala. Krzyż jest metalowy, ogrodzony żelaznym płotkiem pomalowanym na biało, w wewnątrz rosną kwiaty.


Krzyż na posesji Józefa Kusyka

Ok. 1920roku powstał w tym miejscu pierwszy drewniany krzyż, który postawili bracia Jan i Leon Kusyk. Obecnie stoi metalowy Krzyż, postawiony w 1988 roku przez Józefa Kusyka. Jest ustawiony na betonowym postumencie, ogrodzony metalowym płotkiem pomalowanym na zielono, wokół rosną krzewy.


Krzyż na polu Zygmunta Guza

Pierwszy krzyż był drewniany i postawiony przez Józefa Kazubka. W 2001 roku Zygmunt Guz postawił w miejscu z pruchniałego Krzyża nowy metalowy. W latach wcześniejszych, ludzie przychodzili tutaj święcić pokarmy na Wielkanoc.


Krzyż na posiadłości Stefana Rogali (Józefki)

Na wiosnę 2000roku Stefan Rogala, Jan Karczewski, Zygmunt Piecak, Tadeusz Rogala -ufundowali żelazny Krzyż, który został poświęcony w 2001 roku przy „poświęceniu pól” przez Ks. Stanisława Szymuśa. Krzyż metalowy-szary, postawiony na postumencie, jest ogrodzony metalowym płotkiem, ozdobiony kolorowymi wstążkami i posadzone są wokół Niego kwiaty.